logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[851]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
strona aktualizowana 14.XI.2020 r
Copyright (C) 2011-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone
www.rch-gdy.pl
   Okręt desantowy średni

                
typ - "Północny" wersja 773I
typ 773I INS_SHARABH
Porady praktyczne:
Poniższa tabela pomoże wybrać podziałkę modelu.
  długość
modelu (cm)
szerokość
modelu (cm)
zanurzenie
modelu (cm)
wyporność
modelu (kg)
średnica
śrub (mm)
odstęp
wręgów (mm)
podziałka
1:100
81,0 10,0 2,4 1,210 f  16,0 56,0
podziałka
1:75
108,0 13,3(3) 3,2 2,868 f  21,3 74,6(6)
podziałka
1:50
162,1 20,0 4,8 9,680 f  32,0 112,0
podziałka
1:40
202,6 25,0 6,1 18,906 f  40,0 140,0
podziałka
1:30
270,1 33,3(3) 8,1 44,814 f  53,3 186,6(6)
podziałka
1:25
324,2 40,0 9,7 77,440 f  64,0 224,0
podziałka
1:20
405,2 50,0 12,2 151,25 f  80,0 280,0
  Pierwsze okręty desantowe w Polskiej Marynarce Wojennej pojawiły się po drugiej wojnie światowej. Najpierw pojawiły się wyremontowane poniemieckie barki desantowe, które zostały wydobyte z dna zbiorników wodnych lub zostały po działaniach wojennych na terenie Polski.
Potem pojawiły się barki z demobilu amerykańskiego.
Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku utworzono flotylle desantowe w Marynarce Wojennej.
   Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku został opracowany projekt średniego okrętu desantowego, który zyskał aprobatę dowództwa UW. Okręty desantowe zaczęto budować w Stoczni Północnej w Gdańsku. Były to okręty projektów 770, 771, 773. Zbudowano 90 sztuk średnich okrętów desantowych. Większość okrętów wyeksportowano do ZSRR.

   Więcej informacji o tego typu okrętów, można uzyskać w książce
Jarosława Ciślaka pt.: "Polska Marynarka Wojenna 1995".

   Nazwa tego typu w NATO powstała od nazwy stoczni, która zaczęła produkcję tych jednostek.
   W latach siedemdziesiątych XX wieku budowę średnich okrętów desantowych typu 773I rozpoczęła Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni.
W latach 1974-1976 zbudowano 4 okręty desantowe dla Marynarki Wojennej Indii.
    Nosiły one następujące imiona:
INS "GHORPAD"  zbudowany w roku 1974
INS "KESARI"       zbudowany w roku 1975
INS "SHARDUL"   zbudowany w roku 1975
INS "SHARABH"   zbudowany w roku 1976

   W Stoczni Marynarki Wojennej zbudowano w tamtym okresie więcej tego typu średnich okrętów desantowych dla Libii i Iraku. Były to typy 773K, 773KL a także typ 773IM, które to jednostki odebrała Marynarka Wojenna Indii.

Okręty powyższych typów wypierały 1192 t. Długość wynosiła około 81,3 m.
Szerokość była około 9,3 m a zanurzenie  od 1,25 do 2,2 m.
Napędzane były dwoma silnikami  o mocy 1620 kW każdy.
Prędkość ich wynosiła 16 w.
   Uzbrojone były w dwie podwójne armaty AK-230
oraz w dwie osiemnastolufowe wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych.


   Plany modelarskie średniego okrętu desantowego typ Północny prezentują typ 773I,
które były zbudowane dla Marynarki Wojennej Indii. Dwa zdjęcia powyżej przedstawiają okręty wersji 773I.
Rysunki zostały opracowane na podstawie stanu faktycznego okrętów.

Oto dotychczas opracowane wersje planów modelarskich średniego okrętu desantowego.

          I wersja
Plany modelarskie składają się z 6 arkuszy formatu A1.
    plan generalny - podziałka 1:100
    linie teoretyczne - podziałka 1:100, 1:50
    pozostałe w podziałce 1:25 i 1:50

          II wersja
Plany modelarskie składają się z 6 arkuszy formatu 1175x825mm.
    plan generalny - podziałka 1:72
    linie teoretyczne - podziałka 1:72, 1:36
    pozostałe w podziałce 1:36 i 1:18


Rysunki lub szczegóły mogę opracować w innych podziałkach.
Szczegóły do uzgodnienia.

Do rysunków załączam zdjęcia fotograficzne w ilości 110 szt. Nie są to zdjęcia okrętu, którego rysunki wykonałem. Na zdjęciach są pokazane okręty innych wersji typu 773.


   Chcę opracować plany modelarskie ORP "GRUNWALD".
Poszukuję zdjęcia fotograficzne, na których widać wyposażenie zewnętrznego
stanowiska dowodzenia a także zdjęcia motorówki na rufie.


Malowanie pokazane jest na rysunkach.
Rysunki modelarskie średniego okręty desantowego typu "Północny" były opublikowane
w ilości dwóch arkuszy w miesięczniku "Modelarz" w numerze 11 w roku 1992
w zmniejszonej podziałce.