logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[851]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
Copyright (C) 2011-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone
www.rch-gdy.pl
strona aktualizowana dn: 17.VII.2022 r
ODYS ODYS
  "ODYS", "ARION"

            holowniki
                  "ODYS" i "ARION" są reprezentantami serii 10 holowników zbudowananych przez Stocznię Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni w latach 1974-1982. Holowniki te są przeznaczone do obsługi statków w porcie i na redzie. Służą one także do holowań między portami oraz jako jednostki ratownicze drugiej linii.
       
        Do serii tych holowników należą:
  1. "AJAKS"          - Gdańsk       wodowany   26.06.1974 r
  2. "ARES"            - Gdańsk      wodowany   06.12.1975 r
  3. "ATLANT"        - Szczecin    wodowany   29.09.1976 r
  4. "ARGUS"         - Szczecin    wodowany   24.04.1977 r
  5. "ODYS"            - Gdynia       wodowany   06.05.1979 r
  6. "ODYSEUSZ"  - Gdynia       wodowany   06.08.1979 r
  7. "AGIS"             - Gdańsk      wodowany   16.01.1980 r
  8. "ARGO"           - Gdańsk      wodowany   07.06.1980 r
  9. "AMON"           - Szczecin    wodowany   25.04.1981 r
10. "ARION"          - Szczecin    wodowany   12.11.1981 r

   Holowniki z tej serii mają wyporność około 590 ton. Napęd główny stanowi silnik spalinowy firmy  H.Cegielski - FIAT typu B3012SS o mocy 2500 KM przy 500 obr/min. Napęd przenoszony jest na śrubę nastawną o średnicy 3400 mm wykonaną przez "ZAMECH"
w Elblągu. Śruba ma lewy kierunek obrotów i napędzana jest przez przekładnię redukcyjną
o przełożeniu 1:2,7 typu BUS63VSo firmy RENK.
  Prędkość holownika na mili pomiarowej na spokojnej głębokiej wodzie, przy sile wiatru
do 3°B i stanie morza do 2° wynosi 13,5 węzła. Uciąg na palu wynosi 29 ton. Zapasy paliwa
w ilości 100 t oraz wody słodkiej w ilości 10 t wystarczają na nieprzerwane pływanie w morzu w ciągu 8,5 dnia.
Przy pełnym obciążeniu silnika głównego zasięg wynosi 2700 Mm.
Załoga liczy w porcie 7, a w morzu 15 osób.

   Holownik posiada jeden ster zrównoważony typu Simplex. Ster wychylany jest przy pomocy elektrohydraulicznego urządzenia sterowego o momencie znamionowym 4 Tm. Urządzenie kotwiczne składa się z dwóch kotwic typu Halla z krótkim trzonem o ciężarze 600 kg każda
w kluzach kotwicznych z wnękami, dwóch stoperów rolkowo-szczękowych, dwóch łańcuchów kotwicznych długości 125 m każdy, wciągarki kotwicznej z napędem elektrycznym
typu ASH-30 firmy Thrige-Titan a później typu MA30E firmy HATLAPA UETERSEN b. Hamburg, w które wyposażono "Odysa" i "Ariona".

   Do cumowań służą: 4 pachołki krzyżowe, 10 przewłok, 2 przewłoki rolkowe (na nadburciu dziobowym) i dwie liny cumownicze długości 120 m każda. Holowniki posiadają na obu burtach odbijacze w postaci opon samochodowych, a na dziobie - oponę traktorową.
W skład urządzenia holowniczego wchodzi:
     - automatyczna hydrauliczna wciągarka holownicza firmy NORWINCH typu S-250-6
o maksymalnym naciągu 25 t, w którą wyposażono dwie pierwsze jednostki tj. "Ajaksa"
i "Aresa". Następne jednostki wyposażono w elektryczny kabestan typu KBUZ-05AL produkcji Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Uciąg tego kabestanu wynosi 5 t przy nominalnej prędkości cumowania 13 m/min. Luźną linę holowniczą można wybierać z szybkością
48 m/min. W ten typ kabestanu wyposażony jest "Odys". "Arion" natomiast wyposażono tylko
w fundament do tej windy.
     -główny hak holowniczy automatyczny z amortyzacją typu Seebeck
o naciągu 30 t.
     -"Ajaks" i "Ares" mają zespół haka odrzutnego w magazynie. Pozostałe jednostki z serii posiadają specjalny "kozioł" do mocowania haka zapasowego na pokładzie nawigacyjnym.
    - rolka holownicza pozioma (tylko "Ajaks", "Ares", "Amon", "Arion")
    - 2 stałe paląki holownicze
    - pachoł krzyżowy pojedyńczy na dziobie do holowania własnego
    - pachoł krzyżowy podwójny na rufie
    - 2 pachoły pojedyńcze burtowe

   Kadłub holownika jest stalowy, całkowicie spawany. Wokół kadłuba znajduje się odbojnica
z profilu gumowego. Na dziobie i na rufie odbojnica przechodzi w odbijacz tarczowy, który składa się z trzech rzędów kostek gumowych. Pokład główny i nawigacyjny jest kroplowany,
a pokład namiarowy jest wyłożony gretingiem drewnianym.
   Nadbudówka ma konstrukcję stalową a sterówka, komin i maszt wykonane są z hydronalium.
   Na pokładzie nawigacyjnym ustawione są 4 pneumatyczne tratwy ratunkowe w pojemnikach.
   Na pokładzie namiarowym jest umiejscowione działko wodno-pianowe na pomoście metalowym. Wydajność pompy pożarniczej wynosi 100 t/h,
pompy ratowniczej 400 t/h, a przenośnej pompy ratowniczej 70 t/h.
   Holowniki posiadają klasę: KM L1 II holownik.

   Holowniki, choć pochodzą z jednej serii, nie są identyczne. Jedynie kadłub jest taki sam na wszystkich jednostkach. Nadburcie także się różni. Największe różnice występują
w wyposażeniu. Zwłaszcza dwie pierwsze jednostki zdecydowanie różnią się od pozostałych
z serii. "Ajaks" i "Ares" posiadają dwa kominy, a pozostałe mają jeden komin. W związku
z tym sterówki też są inne. Poszczególne jednostki różnią się też wyposażeniem, które jest różne w zależności od daty produkcji.
    Rysunki modelarskie przedstawiają wygląd holowników w chwili opuszczenia stoczni. "Arion" w chwili opuszcania stoczni nie posiadał zamontowanego kabestanu na rufie. Miał tylko fundament. Kabestan został zamontowany po przybyciu do Szczecina. "Arion" był przystosowany do holowań dalekomorskich, posiadał 2 radary, rolkę holowniczą poziomą na pokładzie nawigacyjnym. Jego instalacje umożliwiały zamontowanie w przyszłości windy holowniczej podobnie jak "Ajaks" i "Ares".
Porady praktyczne
Poniżej zamieszczona tabela pomoże wybrać podziałkę modelu.
  długość
modelu (cm)
szerokość modelu (cm) zanurzenie
modelu (cm)
wyporność
modelu (kg)
średnica
śruby (mm)
odstęp
wręgów (mm)
podziałka
1:100
36,4 9,8 4,7 0,590 f 35,4 22,0
podziałka
1:75
48,6 13,1 6,3 1,398 f 47,2 29,3(3)
podziałka
1:50
72,9 19,7 9,4 4,720 f 70,8 44,0
podziałka
1:40
91,2 24,6 11,7 9,218 f 88,5 55,0
podziałka
1:30
121,5 32,9 15,7 21,851 f 118,0 73,3(3)
podziałka
1:25
145,9 39,5 18,8 37,760 f 141,6 88,0
podziałka
1:20
182,4 49,3 23,5 73,750 f 177,0 110,0
podziałka
1:15
243,2 65,8 31,4 174,81 f 236,0 146,6(6)
Rysunki modelarskie zostały wykonane na podstawie stanu faktycznego holowników podczas budowy w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dotychczas opracowałem cztery wersje planów modelarskich,
w tym dwie w języku angielskim.

I wersja:
    11 arkuszy formatu A1
W tym jest jeden arkusz z wyposażeniem sterówki holownika "Odys".
    plan generalny - podziałka 1:75
    linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50, 1:75
    pozostałe w podziałce 1:25 i 1:10

II wersja w języku angielskim:
    11 arkuszy formatu A1
W tym jest jeden arkusz z wyposażeniem sterówki holownika "Odys".
    plan generalny - podziałka 1:75
    linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50, 1:75
    pozostałe w podziałce 1:25 i 1:10

III wersja w języku angielskim:
    11 arkuszy formatu 705x494 mm
W tym jest jeden arkusz z wyposażeniem sterówki holownika "Odys".
    plan generalny - podziałka 1:90
    linie teoretyczne - podziałka 1:30, 1:60, 1:90
    pozostałe w podziałce 1:30 i 1:12

Rysunki lub szczegóły mogę opracować w innych podziałkach.
Szczegóły do uzgodnienia.

Do planów są dołączone fotografie na płycie CD:
   około 120 sztuk zdjęć czarno-białych wykonanych w roku 1985
   holownika "Odys"
   około 40 sztuk zdjęć kolorowych holownika "Odys" z roku 2009
   a także około 18 sztuk zdjęć kolorowych holownika "Odys"
   wykonane w roku 2010
   około 240 sztuk zdjęć holownika "Odyseusz" z roku 2011
The model plans of tugs "ODYS" and "ARION" were made based on the actual state during
their construction in the Naval Shipyard in Gdynia.
So far I made four versions of the model plans, including two in English.

I version in Polish:
   11 sheets of size A1 (841x594 mm)
including one sheet with the equipment of the inside of wheelhouse of tug "ODYS"
   general plan - scale 1:75
   body lines - scales: 1:25, 1:50, 1:75
   others - scales: 1:25, 1:10

II version in English:
   11 sheets of size A1 (841x594 mm)
including one sheet with the equipment of the inside of wheelhouse of tug "ODYS"
   general plan - scale 1:75
   body lines - scales: 1:25, 1:50, 1:75
   others - scales: 1:25, 1:10

III version in English:
   11 sheets of size 705x495 mm
including one sheet with the equipment of the inside of wheelhouse of tug "ODYS".
   general plan - scale 1:90
   body lines - scales: 1:30, 1:60, 1:90
   others - scales: 1:30, 1:12

The drawings or details I can make in other scales to order.

For the drawings I include photographs in the CD:
  about 120 black-white pictures of tug "ODYS" were made in 1985 year
  about 40 colour pictures of tug "ODYS" were made in the 2009 year
  about 18 colour pictures of tug "ODYS" were made in the 2010 year
  about 240 colour pictures of tug "ODYSEUSZ" were made in the 2011 year

For the drawings in the Polish version I include the painting of tugs.
Painting in the English version is on the drawings.

The model plans of tugs "ODYS" and "ARION" in the Polish version were published
in number 133 of the "Plany Modelarskie" in 1986 year.

Sposób malowania holowników a także inne dane dotyczące konstrukcji tych holowników są zamieszczone w opisie, który jest dodawany do pakietów rysunków modelarskich.
Plany modelarskie holowników "ODYS" i "ARION" były opublikowane
w dwumiesięczniku "Plany Modelarskie" nr. 133 w roku 1986.