[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
Copyright (C) 2011-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone
www.rch-gdy.pl
             
   
ORP "DRUŻNO"  nr burtowy "641"

     trałowiec małomagnetyczny typu 207P
   ORP "DRUŻNO" jest jedenastą jednostką, z serii trałowców małomagnetycznych
projektu 207P, zbudowaną w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.
    Historia budowy trałowców w Polsce sięga  lat międzywojennych XX wieku.
Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęto prace studyjne nad małomagnetycznym trałowcem redowym. W założeniach wstępnych przyjęto drewno jako główny materiał konstrukcyjny. Tworzywa sztuczne w tamtych latach dopiero raczkowały.
Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni wykonywała wtedy małe jednostki z tworzyw sztucznych. Były to głównie łodzie ratunkowe, łodzie robocze, łodzie desantowe, motorówki i inne. Dobre opinie z eksploatacji tych jednostek przesądziły, aby do budowy trałowców użyć tych nowych wtedy tworzyw sztucznych. Zwłaszcza niektóre właściwości tworzyw były bardzo przydatne właśnie trałowcom. Te cechy bardzo korzystne to: amagnetyczność, odporność na środowisko morskie oraz odporność na falę uderzeniową. Celem rozwiązania ewentualnych problemów z nowym materiałem konstrukcyjnym w tak dużej jednostce, został zbudowany blok doświadczalny. Został on poddany różnorodnym eksperymentom. Następnie po analizach rozpoczęto prace przy projektowaniu trałowca redowego.
   W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zmieniono klasyfikację tego typu jednostek. Nowe oznaczenie to trałowiec bazowy. Taka mała jednostka w zasadzie nie powinna być trałowcem bazowym. Dlatego w moich rysunkach jest nazwa "trałowiec małomagnetyczny", ponieważ takie właściwości ta jednostka posiada.

Pierwszą jednostką, z serii trałowców małomagnetycznych, był ORP "GOPŁO" 
- okręt doświadczalny projektu 207D. Po okresie rocznej eksploatacji okrętu doświadczalnego, rozpoczęto budowę nowej serii okrętów projektu 207P.
Zbudowano dwanaście jednostek tej serii.
Po kilku latach została zbudowana następna seria projektu 207M. Zmodernizowana seria liczyła cztery jednostki.

Trałowiec małomagnetyczny służy do poszukiwania i niszczenia min kontaktowych
i niekontaktowych postawionych w zagrodach minowych oraz min pojedynczych na wodach przybrzeżnych i zamkniętych na głębokościach od 5 do 20 m. Okręt też może także sam stawiać miny morskie i zwalczać zanurzone okręty podwodne przy pomocy grawitacyjnych bomb głębinowych.

   ORP "DRUŻNO" ma wyporność około 216 t. Długość kadłuba wynosi 36,47 m,
szerokość maksymalna kadłuba to 7,34 m, a zanurzenie wynosi 1,74 m.
Prędkość ekonomiczna trałowca to 10 węzłów, a prędkość maksymalna to 14,6 węzła. Zasięg jednostki szacowany jest na około 790 Mm przy prędkości 14 węzłów. Okręt napędzany jest dwoma wysokoprężnymi silnikami typu M401A1 o mocy jednostkowej 1000 KM. Moc jest przenoszona poprzez dwie linie wałów na pięcioskrzydłowe śruby pracujące w dyszach Korta.

Uzbrojenie trałowca:
      -- dwulufowa armata morska kalibru 23 mm typu ZU-23-2M Wróbel-I
      -- trał kontaktowy typu MMTK-1
      --trał akustyczny typu MTA-2
      --trał elektromagnetyczny typu TEM-PE-1
      --świece dymne typu MDSz w ilości 4 sztuk
      --tory minowe, na które można zabrać (w zależności od rodzaju) od 6 do          
    20 sztuk min lub zamontować 2 zrzutnie grawitacyjnych bomb głębinowych
    typu B-1

  A oto lista trałowców projektu 207P w kolejności chronologicznej:

    1.  ORP "GARDNO"     nr.burtowy - 631      zwodowany   23.06.1983 r
    2.  ORP "BUKOWO"    nr.burtowy - 632      zwodowany   28.07.1984 r
    3.  ORP "DĄBIE"          nr.burtowy - 633      zwodowany   24.05.1985 r
    4.  ORP "JAMNO"         nr.burtowy - 634      zwodowany   11.02.1986 r
    5.  ORP "MIELNO"       nr.burtowy - 635      zwodowany   27.06.1986 r
    6.  ORP "WICKO"        nr.burtowy - 636      zwodowany   20.03.1987 r
    7.  ORP "RESKO"        nr.burtowy - 637      zwodowany   01.10.1987 r
    8.  ORP "SARBSKO"   nr.burtowy - 638      zwodowany   10.05.1988 r
    9.  ORP "NECKO"        nr.burtowy - 639      zwodowany   21.11.1988 r
  10.  ORP "NAKŁO"        nr.burtowy - 640      zwodowany   29.05.1989 r
  11  .ORP "DRUŻNO"     nr.burtowy - 641      zwodowany   29.11.1989 r
  12.  ORP "HAŃCZA"      nr.burtowy - 642      zwodowany   09.07.1990 r
                         Porady praktyczne:
A oto tabela, której dane pomogą wybrać podziałkę modelu:
  długość
modelu (cm)
szerokość
modelu (cm)
zanurzenie
modelu (cm)
wyporność
modelu (kg)
średnica
śrub (mm)
odstęp
wręgowy(mm)
podziałka
1:100
~36,47 ~7,34 ~2,83 ~0,210 f 11,8 18.0
podziałka
1:75
~48,62 ~9,78 ~3,77 ~0,510 f 15,8 24,0
podziałka
1:50
~72,94 ~14,68 ~5,66 ~1,730 f 23,7 36,0
podziałka
1:25
~145,88 ~29,36 ~11,32 ~13,860 f 47,4 72,0
podziałka
1:20
~182,35 ~36,70 ~14,15 ~27,070 f 59,2 90,0
Malowanie podane jest na rysunkach. Części, które nie mają podanej barwy, należy malować na kolor szary ochronny (stosowany w Marynarce Wojennej).

Więcej danych o konstrukcji trałowca jest w opisie, który dodawany jest
do pakietu rysunków modelarskich.
Rysunki zostały opracowane na podstawie stanu faktycznego jednostki w roku 1996 podczas remontu w Stoczni Marynarki Wojennej.

Plany modelarskie składają się z 18 arkuszy formatu 730x520 mm.
                plan generalny - podziałka 1:75
                linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50
                pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5

Rysunki lub szczegóły mogę opracować w innych podziałkach.
Szczegóły do uzgodnienia.


Do planów są dodawane fotografie na płycie CD:
   około 320 sztuk zdjęć czarno-białych wykonane w 1996 roku,
   około 10 sztuk zdjęć kolorowych wykonane w 1997 roku,
   około 59 sztuk zdjęć czarno-białych działka "Wróbel-I" wykonane w latach
   1996-1997 około 160 zdjęć kolorowych armaty ZU-23-2 (na kołach)  
   wykonane w muzeum w roku 2011,
   oraz około 490 zdjęć kolorowych ORP "WDZYDZE" wykonane w 2012 roku.
Rysunki modelarskie trałowca "Drużno" były publikowane w miesięczniku "Modelarz"
w numerach: 8, 9, 10, 11 w roku 2002 w postaci wkładki w ilości sześciu arkuszy.
ORP DRUŻNO ORP DRUŻNO