[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki-drawings]
[851]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
Copyright (C) 2011-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone
strona aktualizowana dn: 08.VI.2017 r
www.rch-gdy.pl
ORP BOLKO ORP GNIEWKLO
   ORP "BOLKO"   nr. burtowy  "R-12"

             
                   kuter ratowniczy typu R-30
      salvage ship of type R-30
   ORP "BOLKO" był drugim w serii kutrów ratowniczych typu R30.
Kutry ratownicze typu R-30 były rozwinięciem wcześniejszych typów R-17 oraz R-27. Wszystkie te typy kutrów ratowniczych opracowało Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni Remontowych PROREM w Gdańsku ( obecnie Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM w Gdańsku).       Reprezentantem typu R-17 był kuter ratowniczy "Halny" a typu R-27 był kuter ratowniczy "Cyklon". Pierwszą jednostką z serii typu R-30 był ORP "Gniewko", na którym podniesiono banderę
w sierpniu 1981 roku.
Następną jednostką był ORP "Bolko", który podniósł banderę w listopadzie 1982 roku.
Trzecią z serii był ORP "Semko", na którym podniesiono banderę w maju 1987 roku.
ORP "Gniewko" stacjonował w porcie wojennym w Gdyni.
Pozostałe dwie jednostki stacjonowały w porcie wojennym w Świnoujściu.
Kutry ratownicze typu R-17 i typu R-27 były zbudowane przez Stocznię "Wisła" w Gdańsku. Kutry ratownicze typu R-30 zostały zbudowane przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni. Tylko kadłub z nadbudówką ORP "Semko" był zbudowany w Stoczni Rzecznej w Tczewie.
      Kuter ratowniczy ORP "Bolko" został zwodowany 14.10.1981 roku.
Banderę Polskiej Marynarki Wojennej nosił od 7.11.1982r do dnia 31.5.2005 roku.
Po służbie w Marynarce Wojennej został sprzedany na złom.
Pozostał po nim maszt główny. Maszt stoi przed Muzeum Morskim w Gdańsku.
   ORP "BOLKO" was second ship in series of salvage ships of type R-30.
Salvage ships of the type R-30 were successors of early types R-27 and R-17.
This all types of salvage ships were designed in Bureau of Desigh and Technology
of Maritime Repair Shipyards in Gdańsk ( at present: Project - Technology
Company of Maritime Technique "PROREM" in Gdańsk.
Representative of type R-17 was for example salvage boat "Halny".
Representative of type R-27 was for example salvage boat "Cyklon".
Salvage boats of types R-17 and R-27 were built in the Vistula Shipyard in Gdańsk.
First ship of type R-30 was ORP "Gniewko" launched on 28.10.1980.
Second ship of type R-30 was ORP "Bolko " launched on 14.10.1981.
Third ship of type R-30 was ORP "Semko", which was with ceremony to baptize
and launched on 8.08.1986.
All the ships were built in Naval Shipyard in Gdynia, only hull of ORP "Semko"
was built in River Shipyard in Tczew in 1985.
This all three ships carried the flag of Polish Navy.
ORP "Bolko" carried flag of Polish Navy from 7.11. 1982 to 81.05. 2005.
Next it was to sold for scrap.
   ORP "Bolko" miał kadłub stalowy o poprzecznym układzie wręgów.
Nadbudówka I kondygnacji (wraz z pokładem nawigacyjnym) była konstrukcji stalowej.
Konstrukcję stalową miał także rufowy maszt z bomem. Nadbudówka II kondygnacji,
maszt główny i komin były wykonane ze stopów aluminium. Nadbudówka II kondygnacji
oraz komin były przynitowane do konstrukcji stalowej.
  Kuter był przeznaczony do wykonywania całego szeregu prac ratowniczych i podwodnych.
Posiadał bogatą gamę urządzeń do prac pod wodą łącznie z komorą dekompresyjną.
Do prac ratowniczych jednostka posiadała hak holowniczy wraz z wciągarką holowniczą
oraz bom ładunkowy o udźwigu do 2 ton. Mógł także podnosić duże ciężary pod wodą
przy pomocy windy holowniczej. W takim przypadku należało założyć rolkę na podstawę
przy pałąku holowniczym oraz wychylić rolkę na nadburciu rufowym poza obrys kadłuba.
Do gaszenia pożarów służyło działko przeciwpożarowe wraz hydrantami gaśniczymi oraz agregat pianowy.
Do własnej ochrony przed ogniem była instalacja zraszająca.

Kuter posiadał także pneumatyczną łódź roboczą ŁW-4 z silnikiem przyczepnym Wieterok 8.
Łódź ta pierwotnie nie była na wyposażeniu. Przy projektowaniu kutra nie była uwzględniona
łódź. Dopiero w czasie eksploatacji została dostawiona.
Zwyczajowo transportowana była na pałąkach holowniczych nad windą holowniczą.

Na ORP "Gniewko" zlikwidowano agregat pianotwórczy i na to miejsce wstawiono łódź roboczą.
   ORP "Bolko" had got steel hull and deckhaus with the navigation deck.
Upper part of deckhaus, funnel and main mast were made from aluminium alloy.
After mast and boom were made from steel. The part from aluminium was joined rivets
with the steel part. ORP "BOLKO" was destiny to wide range of underwater works
as well to rescue works. Ship had got many devices for underwater works together with decompression chamber.
For lift ship was boom, which has lifted 2 tons and tow winch, which could has lifted underwater.
For tow she had got towing hook and tow winch.

To extinguish ship had got fire-fighting gun, hydrants and foam device.
To yourself defense ship had got a sprinkle instalation.
      Oto dotychczas opracowane wersje planów modelarskich ORP "BOLKO":

I wersja:
       20 arkuszy formatu A1
    plan generalny - podziałka 1:60
    linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50
    pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5

II wersja:
       20 arkuszy formatu A1 i 1 arkusz formatu 841x300 mm
    plan generalny - podziałka 1:50
    linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50
    pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5

III wersja:
        20 arkuszy formatu 705x494 mm
    plan generalny - podziałka 1:60
    linie teoretyczne - podziałka 1:30, 1:60
    pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15

IV wersja  (w języku niemieckim):
       20 arkuszy formatu A1
    plan generalny - podziałka 1:60
    linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50
    pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5
        a także dodatkowo widoki planu generalnego w podziałce 1:25,
        w ilości 3 arkuszy formatu 1500x600 mm

V wersja:
    1 arkusz formatu 1262x891 mm---plan generalny - podziałka 1:40
    1 arkusz formatu 1052x743 mm---linie teoretyczne - podziałka 1:20, 1:40
    18 arkuszy formatu 1052x743 mm---pozostałe w podziałce 1:20 i 1:10

VI wersja  (w języku angielskim):
       20 arkuszy formatu A1
    plan generalny - podziałka 1:60
    linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50
    pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5

Rysunki lub szczegóły mogę opracować w dowolnej podziałce.
Szczegóły do uzgodnienia.

Do planów są dodawane fotografie na płycie CD.
   Jest to około 170 szt zdjęć czarno-białych wykonanych podczas remontu w stoczni,
   15 zdjęć kolorowych ORP "Gniewko" wykonanych w latach: 1997, 1998 i 2003,
    a także 30 sztuk zdjęć kolorowych masztu głównego wykonane w muzeum w roku 2011.

Plany modelarskie kutra ratowniczego ORP "BOLKO" przedstawiają wygląd jednostki
w roku 1993. Plany modelarskie zostay opracowane na podstawie stanu faktycznego.
The model plans of the salvage ship ORP "BOLKO" were made on the actual state
during repair in the Naval Shipyard in Gdynia in 1993.

So far I made six versions of the model plans, including one version in English.
Basic set of the model drawings, is composed of 20 sheets of size A1 (841x594 mm).

I - Polish language version:
      20 sheets of size A1 (841x594 mm)
   general plan - scale 1:60
   body lines - scales: 1:50, 1:25
   others - scales: 1:25, 1:12.5

II - Polish language version:
      20 sheets of size A1 (841x594 mm)
   end one sheet of size 841x300 mm
   general plan - scale 1:50
   body lines - scales: 1:50, 1:25
   others - scales: 1:25, 1:12.5

III - Polish language version:
      20 sheets of size 705x494 mm
   general plan - scale 1:60
   body lines - scales: 1:60, 1:30
   others - scales: 1:30, 1:15

IV - German version:
      20 sheets of size A1 (841x594 mm)
   general plan - scale 1:60
   body lines - scales: 1:50, 1:25
   others - scales: 1:25, 1:12.5
   and in addition:
   general plan in scale 1:25 in quantity 3 sheets of size 1500x600 mm

V - Polish language version:
      18 sheets of size 1052x891 mm and 2 sheets:
   one sheet of size 1262x891 mm
   one sheet of size 1052x743 mm
   general plan - scale 1:40
   body lines - scales: 1:40, 1:20
   others - scales: 1:20, 1:10

VI - the English version:
      20 sheets of size A1 (841x594 mm)
   general plan - scale 1:60
   body lines - scales: 1:50, 1:25
   others - scales: 1:25, 1:12.5


The drawings or details I can make in others scales to order.
For the drawings I include photographs in CD.
There are:
about 170 black-white pictures were made during repair in shipyard in 1993,
15 colour pictures ORP "GNIEWKO" were made in 1997, 1998 and in 2003,
and also 30 colour pictures of main mast in museum were made in 2011.
      Porady praktyczne:
Oto dane, które pomogą wybrać podziałkę modelu:
      Practice advices:
Data, which will be come to choice scale of model:
  długość
modelu (cm)


lenght
of model (cm)
szerokość
modelu (cm)


breadth
of model (cm)
zanurzenie
modelu (cm)


draught
of model (cm)
wyporność modelu (kg)

weight
of model (kg)
średnica
śruby (mm)


diameter
of propeller (mm)
odstęp
wręgowy (mm)


frame
spacing (mm)
podziałka
scale
        1:100
~32,2 ~8,92 ~3,57 ~0,314 f 24,0 20,0
podziałka
scale
        1:90
~35,7 ~9,92 ~3,96 ~0,430 f 26,6(6) 22,2(2)
podziałka
scale
        1:75
~42,9 ~11,90 ~4,76 ~0,744 f 32,0 26,6(6)
podziałka
scale
        1:60
~53,6 ~14,88 ~5,95 ~1,453 f 40,0 33,3(3)
podziałka
scale
        1:50
~64,4 ~17,86 ~7,14 ~2,512 f 48,0 40,0
podziałka
scale
        1:40
~80,5 ~22,32 ~8,92 ~4,906 f 60,0 50,0
podziałka
scale
        1:30
~107,3 ~29,76 ~11,90 ~11,629 f 80,0 66,6(6)
podziałka
scale
        1:25
~128,8 ~35,72 ~14,28 ~20,096 f 96,0 80,0
podziałka
scale
        1:20
~161,0 ~44,65 ~17,85 ~39,250 f 120,0 100,0
podziałka
scale
        1:15
~214,6 ~59,53 ~23,80 ~93,037 f 160,0 133,3(3)
      Więcej danych o konstrukcji kutra ratowniczego, które przydatne są przy budowie modelu,
dodawane są do pakietu rysunków.

    Malowanie uwidocznione jest na rysunkach. Kolory oznaczono cyframi rzymskimi w kółkach.
kolorem jest kolor szary ochronny stosowany na okrętach Marynarki Wojennej.
      Description of structure of ship
   Hull of ship had got steel construction. Shape of hull was typical of rescue tug.
Round of hull was wooden fender with steel flat bar. Fender had got unchangeable section.
Fore and aft fender was to widen and changed to rubber fender from of segments rubber
profile, which was to put vertically. Round main deck was steel bulwark.
Handrail of bulwark was made from steel angle bar of dimension 100x50x6 mm.
Amidships were two port in bulwark, one at portside and one at starboard.
On aft part of at portside was pocket of anchor.
Aft of maine deck were the steel arces between portside bulwark
and starboard bulwark to serve to guard tow wire.
This arces were make from half pipe f 57x10 mm and flat bar 80x10 mm.
Alongside arces had movable parts. Near tow winch was guard konstruction
from pipe f 65 mm. On the walls of deckhouse were handrails from pipe f36 mm.
Navigation deck had got bulwark and aft part was railing, which stanchions
were made from flat bar 60x10 mm and pipes of railing made dimensions f36 and f26 mm.
Wheelhouse deck had got bulwark with handrail from pipe f36 mm.
Platform of water gun had got railing from pipe f36 mm. Construction for liferaft were made
from pipes f38 mm. Also handrails of platform on the mast were made this same pipes.
      Painting
   Painting of ship is shown on the drawings. The colours are marked of roman numeral in circles.
Basic colour is navy grey use on the ships of Polish Navy.
Elements of equipment without mark colour necessary paint navy grey.
   Rysunki modelarskie kutra ratowniczego "Bolko" były publikowane w miesięczniku "Modelarz" w numerach: 10, 11, 12 w roku 2006 i w numerze 1 w roku 2007 w postaci wkładek w ilości ośmiu arkuszy. Ponadto, opis wraz z rzutem bocznym, zamieszczony był w specjalnym cyklu "Schiffsportrait" w niemieckim czasopiśmie modelarskim "Modellwerft" w numerze 5 w roku 2007.
The model plans of the salvage ship ORP "BOLKO" were published in monthly
"Modelarz" (Poland) on numbers: 10, 11, 12 in the year 2006
and on number 1 in the year 2007 as insert amount 8 sheets.
Moreover, description and side view, were published in german model periodical
"Modellwerft" on the number 5 in the year 2007 in special series "Schiffsportrait" .