logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--grawings]
[851]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
Copyright   (C) 2013-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone
www.rch-gdy.pl
strona aktualizowana dn. 02.IV.2020 r
                "AK-176M " 
      Morska uniwersalna armata automatyczna
ORP ORKAN ORP ORKAN ORP PIORUN ORP METALOWIEC ORP GÓRNIK ORP GÓRNIK ORP GÓRNIK ORP GÓRNIK
        Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku w ZSRR przyjęto na uzbrojenie armatę dwulufową kalibru 76,2 mm. Była przeznaczona dla dużych okrętów wojennych. Pierwszymi okrętami, na których zainstalowano takiego typu armaty, były to krążowniki rakietowe typu 58.
Armaty tego typu były za duże aby mogły być zamontowane na mniejszych jednostkach pływających.
Na mniejszych okrętach montowano podwójne armaty AK-725 kalibru 57 mm.
Niestety, te armaty przysparzały bardzo dużo kłopotów w czasie eksploatacji.
Dlatego też 30 sierpnia 1969 roku Dowództwo Floty ZSRR zamówiło opracowanie jednolufowej armaty morskiej kalibru 76,2 mm.

        Biuro "Buriewiestnik" zaczęło opracowywać konstrukcję 15 marca 1971 roku. Pierwsze próby poligonowe nowej armaty zaczęto 14 czerwca 1977 roku. Próby okrętowe trwały od 23 do 30 stycznia 1979 roku na kutrze rakietowym R-5 typu 1241.1 na poligonie w rejonie Bałtijska. 22 lipca 1979 roku kompleks AK-176-MR-123-02/176 z armatą AK-176 został przyjęty na uzbrojenie. Wariant armaty z oznaczeniem AK-176M jest wariantem poprawionym po usunięciu zauważonych usterek w trakcie eksploatacji. Armata okazała się bardzo udaną konstrukcją i montowana była nawet na bardzo małych jednostkach jak np.: na modyfikowanych kadłubach kutra rakietowego typu 205.

        Armatą można sterować na kilka sposobów. W głównym wariancie kierowanie
odbywa się przy pomocy radaru kierowania ogniem artylerii typu MR-123/Wympieł-AME
(NATO - Bass Tilt). Drugim sposobem kierowania ogniem armaty przy pomocy
celownika "KOŁONKA-221". Gdy zawiodą wyżej wymienione sposoby kierowania,
to zostaje metoda ręczna. Do wieży wchodzi obsługa i przy pomocy celownika WD-221
zainstalowanego w wieży i może sama prowadzić ogień z armaty.


        W Polskiej Marynarce Wojennej obecnie (początek 2014 roku) armaty AK-176M
zainstalowane są na jednym okręcie typu 620 ORP "KASZUB" i na trzech okrętach
rakietowych typu 660M: ORP "ORKAN", ORP "GROM", ORP "PIORUN".

W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jest szkoleniowe stanowisko tejże armaty.
To stanowisko nie posiada osłony wieży.

Tego typu armaty były także na czterech okrętach rakietowych typu 1241.                 Podstawowe dane techniczne:
- kaliber.................................................................76,2 mm
- długość lufy.......................................................54 kalibrów
- masa pocisku....................................................5,9 kg
- masa naboju......................................................12,8 kg
- zapas nabojów..................................................152 szt.
- szybkostrzelność..............................................120 ÷ 130 strzałów/min
- prędkość początkowa pocisku.........................980 m/s
- zasięg maksymalny...........................................16 000 m
- zasięg efektywny do celów nawodnych...........12 000 m
- zasięg efektywny do celów powietrznych........7 000 m
- kąt podniesienia lufy..........................................-15° ÷ +85°
- prędkość podnoszenia lufy...............................30°/s
- masa armaty z wieżą (bez amunicji).................11 200 kg
- masa armaty z wieżą i z amunicją.....................13 100 kg


Rysunki modelarskie armaty składają się z dwóch arkuszy formatu A-1.
Rysunki są w podziałce 1:25, części są w podziałce 1:12,5 a szczegóły i drobne
części są w podziałce 1:5. Do rysunków posiadam ponad 100 sztuk zdjęć.

Mam także rysunki modelarskie skadające się z dwóch arkuszy
formatu 600x425 mm z podziałkami 1:35, 1:17,5 i 1:7.

Podstawową barwą malowania jest szary ochronny stosowany w Marynarce Wojennej.
Części malowane są różnie w zależności od okrętu i czasu służby okrętu.
Przy budowie modelu należy posługiwać się fotografiami z danego okrętu i czasu służby.
Na rysunkach pokazany jest sposób malowania armaty z pokładu ORP "PIORUN"
z roku 2008.


Uwaga praktyczna, która może być przydatna modelarzom, to średnica pierścienia
mocującego podstawę stożkową do fundamentu, która wynosi 3210 mm
(w podziałce 1:1).


Rysunki modelarskie, morskiej uniwersalnej armaty automatycznej, mojego autorstwa,
nie były nigdzie publikowane.