logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
strona aktualizowana 25.II.2021 r
www.rch-gdy.pl
                   "175"
     kuter zwalczania okrętów podwodnych
        Fast patrol boat
kutry 175 175 175 172 172 175 175
        Kuter ZOP o numerze burtowym "175" był przestawicielem krótkiej
serii małych jednostek Polskiej Marynarki Wojennej.

        Na początku lat 70-tych XX wieku pod kryptonimem "Pilica" opracowano projekt
kutra patrolowego typu 918. W Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni w dniu 25.08.1972
zwodowano pierwszy kuter o ozmaczeniu "KP-161".
Następny kuter zwodowano w dniu 11.11.1972r. Miał oznaczenie "KP-162".
Kolejny oznaczony numerem "KP-163" był zwodowany w dniu 08.09.1973 roku.
Kuter z numerem burtowym "KP-164" został zwodowany dnia 19.06.1974r.


        Fast patrol boat with the side number "175" was the representative
a short series of small boats of the Polish Navy.
In the early 1970s, under the code name "Pilica", a project of a patrol boat type 918 was made.
In the Naval Shipyard on August 25, 1972, the first was launched boat marked "KP-161".
The next boat was launched on November 11, 1972. It was called "KP-162".
The next one, marked "KP-163", was launched on September 8, 1973.
"KP-164" was launched on June 19, 1974.        Ostatni kuter tego typu oznaczony "KP-165" zwodowano w dniu 18.10.1975r.
Kutry uzbrojone były w dwulufowe armaty przeciwlotnicze kalibru 25 mm typu 2M-3M.
Kolejny kuter zwodowano pod koniec 1976 roku i był on już w zmodernizowznej wersji pod oznaczeniem stoczniowym 918M.
Uzbrojenie dalszych jednostek składało się z jednej armaty ZU-23-2M i dwóch aparatów torpedowych kalibru 533,4.
Kuter także otrzymał stację hydrolokacyjną o zmiennej głębokości holowania.
W oznaczeniu kutrów zostały tylko same cyfry.
Wszystkie kutry zbudowała Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni.
Kuter typu 918M posiadał stalowy kadłub o poprzecznym układzie wiązań.
Pokładówka została wykonana ze stopów aluminiowych i połączona ze stalowym kadłubem poprzez nitowanie.
Natomiast maszt był wykonany z laminatów poliestrowo-szklanych.        The last boat of type, market "KP-165", was launched on October 18, 1975.
The boats were armed with double-barreled cannons 25 mm anti-aircraft guns,
type 2M-3M. Another boat was launched at the end of 1976 and it was a modernized version under the shipyard designation 918M.
The armament of other units consisted of one the ZU-23-2M Wróbel-I cannon and two torpedo launchers caliber 533.4 mm.
The boat also recived a sonar station with variable towing depth.
They stayed in the marking of the boats only numbers.
All the boats were builtby the Naval Shipyard in Gdynia.
The type 918M boat had a steel hull.
The deckhouseis made of aluminium alloys and joined to the hull with rivets.
The mast was made of polyester-glass laminates.
Oto wykaz kutrów typu 918M, które służyły pod biało-czerwoną banderą:

Here is a list of fast patrol boats of type 918M, which served under the Polish flag:
numer burtowy
side number
data wodowania
the date of launching
data podniesienia bandery
the date of raising the flag
data opuszczenia bandery
the date of leaving the flag
166 25.11.1976 23.04.1977 30.05.2005
167 30.09.1977 28.01.1978 31.03.2006
168 03.12.1977 28.01.1978 31.03.2006
169 28.11.1978 10.02.1979 24.03.2005
170 11.06.1980 07.08.1980 30.05.2005
171 16.09.1981 08.01.1982 31.03.2006
172 23.02.1982 07.05.1982 30.05.2005
173 18.05.1982 22.07.1982 24.03.2005
174 03.08.1982 22.09.1982 31.03.2006
175 25.10.1982 07.01.1983 24.03.2005
176 23.11.1982 24.02.1983 30.05.2005
       Jeden kuter o numerze "172" pływa do dzisiejszego dnia jako statek wycieczkowy pod polską banderą.
Na rufie nosi oznaczenie "CZSZ-172" i port macierzysty KOŁOBRZEG, gdzie kiedy pełnił służbę jako kuter zwalczania okrętów podwodnych.
Każda zainteresowana osoba może stanąć na pokładzie kutra i wypłynąć na krótki morski rejs.      One boat number 172 is still in use today as a cruise ship under the Polish flag.
Its home port is Kołobrzeg, in which it once served as an anti-submarine boat.
Any interested person can step on board of boat and put out to sea.

Podstawowe dane techniczne:

Długość całkowita........................28,88 m
Szerokość całkowita....................5,81 m
Zanurzenie...................................1,36 m
Wyporność standardowa............85,62 t
Wyporność normalna..................86,88 t
Wyporność pełna........................96,03 t
Prędkość maksymalna................27,8 w
Zasięg..........................................340 Mm
Autonomiczność..........................5 dób
Załoga..........................................12 osób

Napęd:
3 silniki wysokoprężne M50F7 o mocy nominalnej 735 kW (1000 KM)
każdy, napędzające 3 śruby napędowe.

Ilość sterów................................3 szt.

Uzbrojenie:

jedna 23 mm podwójnie sprzężona armata plot ZU-23-2M Wróbel-I
dwie wyrzutnie torpedowe kalibru 533,4 mm OTAM-53


Basic technical data:

Max length......................................28,88 m
Max width..........................................5,81 m
Max draught......................................1,36 m
Standard displacement..................85,62 tons
Normal displacement.....................86,88 tons
Full displacement...........................96,03 tons
Maximum speed.............................27,8 knots
Range..............................................340 Nm
Autonomy........................................5 days
Crew................................................12 men


Drive:
3 diesel engines M50F7 with a nominal power of 735 kW (1000 hp), driving 3 propellers.

The amount of rudder....3 pieces

Armament:
one 23 mm twin ZU-23-2M Wróbel-I
two 533.4 mm torpedo launcher OTAM-53

      Plany modelarskie kutra do zwalczania okrętów podwodnych o numerze burtowym "175" przedstawiają wygląd kutra na przełomie lat 1995 - 1096.
Zostały opracowane na podstawie stanu faktycznego podczas remontu jednostki w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

      Oto opracowane dotychczas wersje planów modelarskich kutra "175":
Komplet rysunków składa się z dwudziestu arkuszy różnych formatów.I wersja:
      2 arkusze formatu 1500x594 mm
                  plan generalny - podziałka 1:25
      2 arkusze formatu 1660x594 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:25
                  pokład główny - podziałka 1:25
      15 arkuszy formatu A1 (841x594 mm)
      1 arkusz formatu 841x345 mm
                  wyposażenie - podziałki: 1:25, 1:12,5, 1:6,25II wersja:
      2 arkusze formatu 1250x495 mm
                  plan generalny - podziałka 1:30
      2 arkusze formatu 1385x495 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:30
                  pokład główny - podziałka 1:30
      15 arkuszy formatu 705x495 mm
      1 arkusz formatu 705x290 mm
                  wyposażenie - podziałki: 1:30, 1:15, 1:7,5


III wersja:
      2 arkusze formatu 1875x745 mm
                  plan generalny - podziałka 1:20
      2 arkusze formatu 2075x745 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:20
                  pokład główny - podziałka 1:20
      15 arkuszy formatu 1055x745 mm
      1 arkusz formatu 1055x430 mm
                  wyposażenie - podziałki: 1:20, 1:10, 1:5


IV wersja:   w języku angielskim
      2 arkusze formatu 1500x594 mm
                  plan generalny - podziałka 1:25
      2 arkusze formatu 1660x594 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:25
                  pokład główny - podziałka 1:25
      15 arkuszy formatu A1 (841x594 mm)
      1 arkusz formatu 841x345 mm
                  wyposażenie - podziałki: 1:25, 1:12,5, 1:6,25Rysunki lub szczegóły mogę wykonać w dowolnej podziałce. Szczegóły do uzgodnienia.

      W swoich zbiorach posiadam 680 sztuk zdjęć fotograficznych czarno-białych
i kolorowych. Mam też listę o lokalizacji pozycji rysunkowych na poszczególnych arkuszach.
Zdjęcia i lokalizację poszczególnych pozycji rysunkowych na płycie CD są dodawane do planów modelarskich.

The model plans of fast patrol boat I made on the actual state
during repair in the Naval Shipyard in Gdynia in 1993 at the turn of 1995 and 1996.


So far I made four versions of the model plans.
Basic set of model drawings, is compose of 20 sheets.


I version  (Polish version):
      2 sheets of size 1500x594 mm
                  general plan - scale 1:25
      2 sheets of size 1660x594 mm
                  body lines - scale 1:25
                  main deck - scale 1:25
      15 sheets of size A1 (841x594 mm)
      1 sheet of size 841x345 mm
                  equipment - scales 1:25, 1:12.5, 1:6.25


II version  (Polish version):
      2 sheets of size 1250x495 mm
                  general plan - scale 1:30
      2 sheets of size 1385x495 mm
                  body lines - scale 1:30
                  main deck - scale 1:30
      15 sheets of size 705x495mm
      1 sheet of size 705x290 mm
                  equipment - scales 1:30, 1:15, 1:7.5


III version  (Polish version):
      2 sheets of size 1875x745 mm
                  general plan - scale 1:20
      2 sheets of size 12075x745 mm
                  body lines - scale 1:20
                  main deck - scale 1:20
      15 sheets of size 1055x745 mm
      1 sheet of size 1055x430 mm
                  equipment - scales 1:20, 1:10, 1:5


IV version  (English version):
      2 sheets of size 1500x594 mm
                  general plan - scale 1:25
      2 sheets of size 1660x594 mm
                  body lines - scale 1:25
                  main deck - scale 1:25
      15 sheets of size A1 (841x594 mm)
      1 sheet of size 841x345 mm
                  equipment - scales 1:25, 1:12.5, 1:6.25
I can make drawings in others scales to order
Details to be negotiated.


I have got about 680 photographs in black and white and color. I also have a location list drawing items on individual sheets. Pictures and location of individual drawing positions are added to the model plans on a CD.Porady praktyczne

      Na rysunkach są dane dotyczące średnic relingu, linek, cum i innych przydatnych elementów do budowy modelu.
Dane te podane są w skali 1:1 w milimetrach.Practice advices

The drawings show the diameters of the railings, lines and mooring linesand others useful for model building. These data are given on a 1:1 scale in millimeters


Oto dane, które pomogą wybrać podziałkę modelu:
Here are the data to help choose the scale model:
podziałka


scales
długość max
modelu (cm)


lenght max
of model (cm)
szerokość
modelu (cm)


breadth
of model (cm)
zanurzenie
modelu (cm)


draught
of model (cm)
wyporność
modelu (kg)


weight
of model (cm)
średnica
śrub (mm)


diameter
of propellers (mm)
odstęp wręgów (mm)

frame spacing (mm)
1:100 28,88 5,81 1,36 0,085 f  7 20,0
1:90 32,09 6,45 1,51 0,117 f  7,7 22,22
1:75 38,5 7,75 1,81 0,203 f  9,33 26,66
1:72 40,11 8,07 1,89 0,229 f  9,72 27,78
1:60 48,13 9,68 2,27 0,396 f  11,66 33,33
1:50 57,76 11,62 2,72 0,684 f  14 40,0
1:40 72,2 14,52 3,40 1,338 f  17,5 50,0
1:30 96,26 19,36 4,53 3,171 f  23,33 66,66
1:25 115,52 23,24 5,44 5,479 f  28,0 80,0
1:20 144,4 29,05 6,8 10,702 f  35,0 100,0
1:15 192,53 38,73 9,06 25,368 f  46,6 133,3
Malowanie
      Malowanie uwidocznione jest na rysunkach. Kolory oznaczone są cyframi rzymskimi
w kółkach. Podstawowym kolorem jest kolor szary ochronny stosowany na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej.


Painting

Painting is shown in the drawings. Colors marked with Roman numerals in circles.
The basic color is gray protective used on Polish Navy ships.
Copyright (C) 2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone