logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
www.rch-gdy.pl
                   "151"
                    kuter rakietowy typu OSA II
   OSA II class missile boat
151 151 151
        Kuter rakietowy z numerem burtowym "151" typu OSA II, był jednym z reprezentantów najliczniejszej grupy małych okrętów uderzeniowych na świecie.
Kuter ten różni się od opracowanego przeze mnie kilka lat temu, (patrz menu),
kutra rakietowego ORP "OKSYWIE" wyrzutniami rakietowymi.
Zastosowano bowiem zmodernizowane rakiety ze składanymi skrzydłami P-15U.
Rakiety P-15U zostały opracowane w 1965 roku. Rakiety te stosowano także na starszych typach kutrów. Rakiety miały rozskładane skrzydła przed załadunkiem do hangarów-wyrzutni. Na bazie kadubów projektu 205 powstało wiele modyfikacji małych okrętów. Testowano na nich różnego rodzaju uzbrojemie, które później było montowane na innych typach okrętów.
The small missile boat with the hull number "151" is one of the representatives
of the largest group of small attack ships in the world. The "151" missile boat represents
the first modification designated as OSA II. The first group of missile boats
was designated as OSA I. Model plans for the OSA-I type missile boat represent
a missile boat serving under the Polish flag, ORP "OKSYWIE", which I made in 2013.
The OSA II type was created after made the folding wings of the P-15 rocket.
The folding winged rocket was made in 1965 and received the designation P-15U.
The boat, which were armed with new rockets, had new containers for P-15U rockets.
New modified rockets could be used into older boats. Then, before loading into
the launcher, the wings were folded out.There were also various modifications used
on the hull of such a 205 type boat. They were also exported to other of countries.
Serial boats differ from each other. The hull and engine room are unchanged,
and the equipment can be amazingly different. Various tests were carried out
with new equipment, which, after obtaining positive results, was mounted
on other types of ships.

Podstawowe dane techniczne:

Długość całkowita........................38,62 m
Szerokość całkowita....................7,78 m
Zanurzenie....................................2,50m
Wyporność standardowa............171,0 t
Wyporność pełna.........................209,5 t
Wyporność maksymalna.............220,5 t
Prędkość eksploatacyjna............26,0 w
Prędkość maksymalna................40,0 w
Prędkość ekonomiczna...............15,5 w
Zasięg..........................................800 Mm
Autonomiczność..........................5 dób
Załoga..........................................30 osób

Napęd:
3 silniki wysokoprężne M503A2 o mocy maksymalnej 2940 kW (4000 KM)
przy 2200 obr/min każdy, 42 cylindrowe w układzie gwiazdy,
napędzające 3 śruby napędowe.

Ilość sterów................................3 szt.

Uzbrojenie:
4 pojedyncze wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych P-15U
2 podwójne uniwersalne armaty kalibru 30 mm AK-230
Basic technical data:

Total length......................................38.62 m
Overall width....................................7.78 m
Draught............................................2.50 m
Standard displacement..................171.0 tons
Full displacement...........................209.5 tons
Maximum displacement.................220.5 tons
Service speed................................26.0 knots
Maximum speed.............................40.0 knots
Economic speed............................15.5 knots
Range..............................................800 Nm
Autonomy........................................5 days
Crew................................................30 men

Drive:
3 diesel engines M503A2 with a maximum power of 2940 kW (4000 hp)
at 2200 rev / min each, 42 cylinders in star, driving 3 propellers.

The amount of rudder....3 pieces

Armament:
4 single launcher of rocket P-15U (NATO: SS-N-2A/C Modified Styx)
2 dual-purpose guns caliber 30 mm AK-230
      Plany modelarskie przedstawiające kuter rakietowy z numerem burtowym "151"
opracowałem na podstawie zdjęć fotograficznych. Wykorzystałem swoją wiedzę
i doświadczenie zawodowe oraz opracowane kilka lat temu plany modelarskie
kutra rakietowego ORP "OKSYWIE"
Podstawowy zestaw rysunków liczy 19 arkuszy. W komplecie jest 17 arkuszy
formatu A-1 (841x594 mm) oraz 2 arkusze formatu 1600x594 mm. Na arkuszach
o długości 1600 mm pokazane są w całości: pokład główny oraz pokładówka
w podziałce 1:25.


      Oto opracowane dotychczas wersje planów modelarskich kutra rakietowego "151":


I wersja (w języku polskim):
      17 arkuszy formatu A-1 (841x594 mm)
      2 arkusze formatu 1600x594 mm
      plan generalny - podziałka 1:60
      linie teoretyczne - podziałka 1:50, 1:25
      pozostałe w podziałce 1:25, 1:12,5


II wersja (w języku polskim):
      17 arkuszy formatu 701x495 mm
      2 arkusz3 formatu 1335x495 mm
      plan generalny - podziałka 1:75
      linie teoretyczne - podziałka 1:60, 1:30
      pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15


III wersja (w języku polskim):
      17 arkuszy formatu 1052x743 mm
      2 arkusze formatu 2000x743 mm
      plan generalny - podziałka 1:50
      linie teoretyczne - podziałka 1:40, 1:20
      pozostałe w podziałce 1:20 i 1:10


IV wersja (w języku angielskim):
      17 arkuszy formatu A-1 (841x594 mm)
      2 arkusze formatu 1600x594 mm
      plan generalny - podziałka 1:60
      linie teoretyczne - podziałka 1:50, 1:25
      pozostałe w podziałce 1:25, 1:12,5


V wersja (w języku angielskim):
      17 arkuszy formatu 701x495 mm
      2 arkusze formatu 1335x495 mm
      plan generalny - podziałka 1:75
      linie teoretyczne - podziałka 1:60, 1:30
      pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15


VI wersja (w języku angielskim):
      17 arkuszy formatu 1052x743 mm
      2 arkusze formatu 2000x743 mm
      plan generalny - podziałka 1:50
      linie teoretyczne - podziałka 1:40, 1:20
      pozostałe w podziałce 1:20 i 1:10


Rysunki lub szczegóły mogę wykonać w dowolnej podziałce. Szczegóły do uzgodnienia.


      W swoich zbiorach posiadam około 1400 sztuk zdjęć fotograficznych czarno-białych
i kolorowych. Zdjęcia na płycie DVD są dodawane do planów modelarskich.
The model plans of small missile boat with hull number "151" I made on the grounds
of photographs. I made drawings based on knowledge of OSA-I missile boats that
sailed under the Polish flag, as well as my skills and knowledge of building ships.
I made the model plans in 2019.


So far I made six versions of the model plans of the small missile boat.
Basic set of model drawings, is composed of 17 sheets of size A1 (841x594 mm)
and 2 sheets of size 1600x594 mm. On the sheets of size are to shown in full:
main deck and deckhouse in 1:25 scale.


I version  (Polish version):
      17 sheets of size A-1 (841x594 mm)
      2 sheets of size 1600x594 mm)
      general plan - scale 1:60
      body lines - scales 1:50, 1:25
      others - scales 1:25, 1:12.5


II version  (Polish version):
      17 sheets of size 701x495 mm
      2 sheets of size 1335x495 mm
      general plan - scale 1:75
      body lines - scales 1:60, 1:30
      others - scales 1:30, 1:15


III version  (Polish version):
      17 sheets of size 1052x743 mm
      2 sheets of size 2000x743 mm
      general plan - scale 1:50
      body lines - scales 1:40, 1:20
      others - scales 1:20 i 1:10


IV version  (Polish version):
      17 sheets of size A-1 (841x594 mm)
      2 sheets of size 1600x594 mm)
      general plan - scale 1:60
      body lines - scales 1:50, 1:25
      others - scales 1:25, 1:12.5


V version   (English version):
      17 sheets of size 701x495 mm
      2 sheets of size 1335x495 mm
      general plan - scale 1:75
      body lines - scales 1:60, 1:30
      others - scales 1:30, 1:15


VI version  (English version):
      17 sheets of size 1052x743 mm
      2 sheets of size 2000x743 mm
      general plan - scale 1:50
      body lines - scales 1:40, 1:20
      others - scales 1:20 i 1:10


I can make drawings in others scales to order
Details to be negotiated.


I have got about 1,400 pieces of photographs in black and white and color.
For the drawings I include photographs in the DVD.Porady praktyczne

      Na rysunkach są dane dotyczące średnic lin relingu i linek bawełnianych
oraz cum na bębnach linowych. Dane te podane są w skali 1:1w milimetrach.Practice advices

So I've included some of the data structures that are useful in the construction
of the model. The drawings are data on application and data diameter rope railing
and lines cotton and mooring lines, which are 1:1 scale in millimetre.Oto dane, które pomogą wybrać podziałkę modelu:
Here are the data to help choose the scale model:
podziałka


scales
długość max
modelu (cm)


lenght max
of model (cm)
szerokość
modelu (cm)


breadth
of model (cm)
zanurzenie
modelu (cm)


draught
of model (cm)
wyporność
modelu (kg)


weight
of model (cm)
średnica
śrub (mm)


diameter
of propellers (mm)
odstęp wręgów (mm)

frame spacing (mm)
1:100 38,62 7,78 2,5 0,171 f  11,0 20,0
1:90 42,91 8,64(4) 2,7(7) 0,234 f  12,2(2) 22,2(2)
1:75 51,149 10,37 3,33 0,405 f  14,6(6) 26,6(6)
1:72 53,63 10,8 3,47 0,458 f  15,27(7) 27,78
1:60 64,36 12,96 4,16 0,792 f  18,3(3) 33,3(3)
1:50 77,24 15,56 5,0 1,368 f  22 40,0
1:40 96,55 19,45 6,25 2,672 f  27,5 50,0
1:30 128,73 25,93 8,3 6,333 f  36,6(6) 66,6(6)
1:25 154,48 31,12 10,0 10,944 f  44,0 80,0
1:20 193,1 38,9 12,5 21,375 f  55,0 100,0
1:15 257,46 51,86 16,66 50,667 f  73,3(3) 133,3(3)
Malowanie
      Malowanie uwidocznione jest na rysunkach. Kolory oznaczone są cyframi rzymskimi
w kółkach. Podstawowym kolorem jest kolor szary ochronny stosowany na okrętach.


Painting
      Painting is shown in the drawings. Colors marked with Roman numerals in circles.
The basic color is navy gray.     Rysunki modelarskie kutra rakietowego "151", opracowane przeze mnie,
nie były nigdzie publikowane.


     The model plans of the small missile boat "151", designed by me,
were not published anywhere.Copyright (C)2019-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone